آموزش خدمات آی تی پیشخوان

جهت دریافت آموزش ها روی خدمت کلیک کرده و در صفحه جدید تمام خدمات را مشاهده خواهید کرد.

دانلود فایل PDF آموزش احراز هویت در سامانه سجام
دانلود فایل PDF آموزش پیش ثبت نام در سامانه سجام
دانلود فایل های PDF آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانلود فایل PDF آموزش احراز هویت آنلاین قوه قضائیه
دریافت کد ثنا
دانلود فایل PDF آموزش امور مالیاتی
دانلود فایل های PDF آموزشی معاونت علمی و فناوری
فهرست