امور دفاتر

جهت دریافت سرویس لطفا یکی از موارد زیر را کلیک نمایید.

ثبت نام دفاتر ICT روستایی
فرم درخواست سرویس مربوط به دفاتر ICT روستایی
جهت ثبت نام کلیک کنید
ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت
فرم درخواست سرویس دفاتر پیشخوان دولت
جهت ثبت نام کلیک کنید
آموزش اتصال پی سی پوز
دانلود نرم افزار و فیلم آموزش اتصال دستگاه پی سی پوز به پرداخت
جهت ثبت نام کلیک کنید
فهرست